سال دوم | بهار 1396 | شماره چهارم آرشیو

شناسنامه

فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
فصلية طهران لدراسات السياسة الخارجية
The Tehran Foreign Policy Studies Quarterly

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
مدیرمسئول: احمد خزایی
سردبیر: حسین صفدری
معاون سردبیر: محمدمهدی شریعتمدار
اعضای تحریریه: دکتر محمد جمشیدی، دکتر رضاداد درویش، دکتر سعدالله زارعی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر محمد مرندی، دکتر تقی نادری
گروه مشاوران: دکتر حسین امیرعبداللهیان، دکتر احمدامیری‌مقدم، دکتر علاءالدین بروجردی، دکتر جمال شفیعی، دکتر علی فیاض، دکتر سیدمحمد میرمحمدی، دکتر ناصر هادیان
ویراستار: علی‌اکبر رنجبرکرمانی
مدیر هنری: محمدمهدی صنعتی
نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافراز، پلاک 7
شماره تماس: 26705075 - 88545506

سخن سردبیر


مصاحبه اختصاصی با ژنرال امیل لحود رئیس جمهور پیشین لبنان(حسین صفدری)


عراق در سایه حضور آمریکا (باقر جبرالزبیدی – بیان جبر)


آثار ژئوپلتیک شکست داعش در موصل بر آینده عراق (سید محسن حکیم)


میزگرد تخصصی؛ چشم انداز نشست آستانه، راه حل‌ها و موانع (دبیر گروه غرب آسیا)


تاثیر کودتای نافرجام 15 جولای 2016 ترکیه بر سیاست خارجی این کشور (آلپ تکین دورسون اغلو)


مذاکرات هسته‌ای و مولفه‌های قدرت ملی (سید عباس عراقچی)


منطق رفتاری آمریکا در قبال ایران در دوره پسابرجام (دکتر محمد جمشیدی)


جایگاه خاور میانه برای ایالات متحده در سایه استقلال از انرژی وارداتی (سید مهدی مدنی)


راهبردهای بین المللی روسیه در حوزه امنیت اطلاعات (نصراله سلطانی)